Засідання кафедри ІВТ відбудеться 23.11.16 о 16:00

Порядок денний:

 1. Звіти викладачів кафедри з наукової роботи за 2016 рік  ***До звіту у письмовій формі надати відомості щодо:
  – НДР;
  – монографії, навчальні посібники;
  – електронні видання, дистанційні курси,
  методичні матеріали тощо;
  – керівництво студентськими науковими
  роботами, конкурси, олімпіади, гуртки;
  – охоронні документи (подані заявки, отримані
  свідоцтва;
  – статті (з них – фахові та з реєстарцією в
  науковометричних базах);
  – доповіді на конференціях;
  – статті та доповіді зі студентами.
 2. Виконання плану з профорієнтаційної роботи кафедри. Пропозиції з удосконалення плану.                 Шантир С.В.
 3. Поточні справи