Засідання кафедри ІВТ відбудеться 28.12.16 о 16:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Стан підготовки до екзаменаційної сесії.
М.М.Павлишин

2. Затвердження завдань на магістерські роботи.
Керівники магістрів 6-го курсу

3. Організація прийому академзаборгованостей.
Викладачі кафедри

3. Поточні справи