Засідання кафедри ІВТ відбудеться 15.03.17 о 16:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Доповідь за темою дисертації аспірантки Щербань А.

2. Поточні справи