Аспірантура

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Програма вступного _спиту-2017 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ Програма додаткового вступного _спиту-2017