Засідання кафедри ІВТ відбудеться 15.11.17 о 16:00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 15 листопада 2017 року о 16:00  відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Аналіз результатів 1-ої атестації студентів.                             М.М. Павлишин, куратори

2. Звіт ас. Кравченко А.А. в зв’язку з проходженням конкурсу

3. Затвердження плану методичної роботи кафедри.                    В.В. Шведова

4. Затвердження тем магістерських дисертацій.            

5. Затвердження теми кандидатської дисертації
Осінцевої М.Б.                       
В.С.Єременко

6. Поточні справи

Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук