Матеріали науково-технічної конференції

1) Бабак В.П., Декуша Л.В., Ковтун С.І.  КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕТАЛОНУ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ

2)  Богачев І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ З МАЛОАПЕРТУРНИМИ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ

3) Воробйов Л.Й. ДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ІМПУЛЬСУ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ У КАЛОРИМЕТРІ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ

4) Волков С. Л., Кисельова О.І. DUAL-V ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ШТУЧНОГО ОБ’ЄКТУ

5) Квасніков В.П., Галицький В.А. МЕТОД БАЛАНСУВАННЯ РЕЗОНАТОРА ВІБРАЦІЙНОГО ГІРОСКОПУ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ

6) Граняк В.Ф., Кухарчук В.В. БЕЗКОНТАКТНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ОСЬОВОГО ЗМІЩЕННЯ РОТОРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ

7) Здоренко В.Г., Лісовець С.М., Барилко С.В., Ківа І.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ ЧЕРЕЗ ТРИКОТАЖНІ І ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ МЕТОДОМ FDTD

8) Здоренко В. Г., Барилко О. В., Барилко С. В. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

9) Івасенко В. М., Люлевич А. А., Старовіт В. В., Штифорук Є. В., Манзюк Л. В. ВПЛИВ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

10) Левицький А.С., Новік А.І., Зайцев Є.О.  ЄМНІСНИЙ СЕНСОР ВІДСТАНЕЙ ДО ЗАЗЕМЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ З КОНЦЕНТРИЧНИМИ КОМПЛАНАРНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ

11) Куц Ю.В. ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЯРНОЇ АРИФМЕТИКИ У БАГАТОШКАЛЬНИХ ФАЗОВИХ ВИМІРЮВАННЯХ

12) Кучерук В.Ю., Омельчук І.А. ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СПРАВНОСТІ ТА ОЦІНЕННЯ МІЖКАЛІБРУВАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ ЗВТ

13) Кучірка Ю.М., Чеховський С.А., Баран С.В. АВТОНОМНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ РІЧОК ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕНЕЙ

14) Єременко В.С., Мокійчук В.М., Редько О.О. МЕТОД ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖКАЛІБРУВАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

15) Запорожець А.О. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА В КОТЛОАГРЕГАТАХ

16) Герцик С.М., Мислович М.В. МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЮЧИХ СУКУПНОСТЕЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ РЕЖИМІВ ЙОГО РОБОТИ

17) Орнатський Д.П., Осмоловський О.І. ІНТЕРФЕЙС ТИПУ _АНАЛОГОВА ШИНА_ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ СИГНАЛІВ ПАРАМЕТРИЧНИХ ДАТЧИКІВ

18) Петров Ю.І. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД КОМП’ЮТЕРНИХ ПОЛІГРАФІВ ТА МЕТОДІВ ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ ЛЮДИНИ

19) Романов В.О., Брайко Ю.О. КОМП’ЮТЕРНІ ПРИЛАДИ ТА СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

20) Володарський Є.Т, Потоцький І. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНИХ КАЛІБРУВАНЬ ЕТАЛОНІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

21) Дуднік А.С. ЗАСТОСУВАННЯ ДАТЧИКІВ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН В КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ _РОЗУМНИЙ ДІМ_

22) Ганєва Т.І. МОДЕЛЮВАННЯ АНАЛОГОВОГО ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЗИСТИВНИХ ТЕНЗОДАТЧИКІВ

23) Яремчук Н.А., Семенюк Р.С. ОПРАЦЮВАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ПОБУДОВІ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ

24) Корнієнко Д.Г. СТРУКТУРНА СХЕМА ОПТИКО-ГРАВIМЕТРИЧНОГО ПИЛОМІРА

25) Кузьмич Л.В. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИЗ НАПРУЖЕНЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ГІРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

26) Приміський І.В. СТРУКТУРНІ СХЕМИ ДИМОМІРІВ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

27) Маєвський С.М. МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ

28) Щербак Л. М. НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І МІРИ В ЗАДАЧАХ ВИМІРЮВАНЬ

29) Щербань А.П. НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТНА БАЗА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЛІТІЙ-ПОЛІМЕРНОГО АКУМУЛЯТОРА