Засідання кафедри ІВТ відбудеться 13 грудня 2017 року о 16-00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 13 грудня 2017 року о 16:00  відбудеться засідання кафедри.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт з наукової роботи кафедри.
                                                                                                   В.С.Єременко                   

2. Затвердження графіків консультацій та приймання академзаборгованості.                      

                                                                                                               О.Ю.Года

3. Поточні справи.