Засідання кафедри 27.12.2017

             ЗАСІДАННЯ  КАФЕДРИ  ІВТ

            відбудеться  27 грудня 2017 р.

                           о 16.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   

  1. Результати 1 туру конкурсу науково-дослідних робіт студентів.

                                                                                В.С.Єременко

  1. Обговорення плану модернізації лабораторних робіт за курсом «Технічна механіка».
    М.М.Павлишин

  1. Графік прийому академзаборгованостей.
  1. Затвердження екзаменаційних білетів.
  1. Поточні справи.

    Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук