ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ІВТ відбудеться 17 січня 2018 р. о 12.00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 17 січня 2018 року о 12:00 відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз ходу екзаменаційної сесії.

Куратори груп,
Павлишин М.М.

2. Затвердження тем бакалаврських робіт
та магістерських дисертацій.

3. Поточні справи.

Зав.кафедри ІВТ Н.А.Яремчук