ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів 

кафедри інформаційно-вимірювальної техніки

факультету авіаційних і космічних систем

від “__”__________20___ року

 Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 15. Автоматизація та приладобудування

по спеціальності 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(перелік спеціальностей 2015)

 і включає наступні напрями:

  1. Створення нових і вдосконалення наявних засобів і методів опрацювання результатів та оцінювання точності вимірювань.
  2. Розроблення нових і вдосконалення наявних методів і засобів вимірювань і їх метрологічного забезпечення.
  3. Розроблення інформаційно-вимірювальних систем, орієнтованих на різні предметні області.
  4. Розроблення комп’ютеризованих систем діагностування та контролю параметрів фізичних полів, процесів і середовищ.
  5. Розроблення приладів та засобів контролю та захисту навколишнього природного середовища.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри інформаційно-вимірювальної техніки

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Семенюк Роман Сергійович 2015 Використання нечіткої класифікації для удосконалення процедур опрацювання результатів вимірювань Яремчук Н.А.
Васильєва Вікторія Григоровна 2016 Розробка інформаційно-вимірювального та алгоритмічного забезпечення аналітичних вимірювань Шведова В.В.
Осінцева Марія Борисівна 2017 Метод та система ідентифікації моноімпульсних сигналів з локально зосередженими параметрами Єременко В.С.

 Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

№п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Особливості застосування вербальних шкал при «м’яких» вимірюваннях Розробка методів опрацювання вербальних даних Яремчук Н.А.
2. Методи визначення параметрів об”єктів по іх зображенням Розробка методів та спеціалізованих систем розпізнавання об”єктів  та визначення їх параметрів по зображенням Бобков Ю.В.
3. Статистичні методи вимірювання Дослідження шляхів підвищення точності статистичних методів вимірювання Бобков Ю.В.
4. Розподілена система моніторингу повітря санітарної зони об’ єктів міської іфраструктури Розробка методів та засобів моніторингу концентрації забруднювачів повітря на об’єктах міської іфраструктури Єременко В.С.