Архів категорії: Без рубрики

Засідання кафедри ІВТ відбудеться 22.02.17 о 16:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Звіт аспірантки 1-го року навчання Васильєвої В.

2. Звіт аспірантів 2-го року навчання
Підрубайло М., Семенюка Р., Вітрука Р.

3.Затвердження програм фахових випробувань, розкладу та консультацій кафедри.

4. Поточні справи

Засідання кафедри ІВТ відбудеться 11.01.17 о 14:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Особливості заповнення розділу «Самостійна робота студентів» в робочих навчальних програмах.
В.В.Шведова, Ю.В.Бобков

2. Особливості змішаного навчання.
В.В.Шведова, Ю.В.Бобков

3. Хід екзаменаційної сесії.
М.М.Павлишин, куратори груп, викладачі кафедри

4. Стан дипломного проектування.
Керівники дипломних проектів

5. Поточні справи