Архів категорії: Без рубрики

Засідання кафедри ІВТ відбудеться 07.06.17 о 16:00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 7 червня 2017 року о 16:00  відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповіді магістрів за темами дисертацій.
Бугрєєв С.С.
Василевська Н.В.
Заблоцький А.Г.
Осінцева М.Б.
Покришов В.В.
Яремко Р.В.
Яремко Ю.В.

2. Стан виконання бакалаврських робіт.
Керівники

3. Конкурсні справи.


4. Поточні справи

Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук

Засідання кафедри ІВТ відбудеться 31.05.17 о 16:00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 31 травня 2017 року о 16:00  відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки атестації студентів.
Павлишин М.М.

2. Підготовка до конференції, присвяченої Дням науки.
Єременко В.С.

3. Звіт з проведення профорієнтаційної роботи.
Шантир С.В., Затока С.М.

4. Поточні справи

Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук

Аспірантура

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Програма вступного _спиту-2017

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Програма додаткового вступного _спиту-2017