Засідання кафедри ІВТ відбудеться 23.11.16 о 16:00

Порядок денний:

 1. Звіти викладачів кафедри з наукової роботи за 2016 рік  ***До звіту у письмовій формі надати відомості щодо:
  – НДР;
  – монографії, навчальні посібники;
  – електронні видання, дистанційні курси,
  методичні матеріали тощо;
  – керівництво студентськими науковими
  роботами, конкурси, олімпіади, гуртки;
  – охоронні документи (подані заявки, отримані
  свідоцтва;
  – статті (з них – фахові та з реєстарцією в
  науковометричних базах);
  – доповіді на конференціях;
  – статті та доповіді зі студентами.
 2. Виконання плану з профорієнтаційної роботи кафедри. Пропозиції з удосконалення плану.                 Шантир С.В.
 3. Поточні справи

НТУУ “КПІ” – Ярмарок вакансій 10.11.2016

В холі корпусу 28 НТУУ “КПІ” пройшов традиційний для цього часу Ярмарок вакансій

16111000

В заході прийняли участь підприємства різних галузей – телекомунікацій, IT-технологій, поліграфії та видавничої справи, технічних галузей

16111001

Серед роботодавців такі відомі фірми як, Samsung, HUAWEI, Ecosoft, GlobalLogic та інші

16111002

Представники компаній ознаймили студентів з вакансіями, умовами праці, можливостями кар’єрного росту

Звіти аспірантів 3-го року навчання 09.11.2016

Науково-викладацький склад кафедри заслухав звіти аспірантів 3-го року навчання Суткового О.О. та Щербань А.П.

16110900

Аспірант Сутковий О.О. доповів про результати досліджень в галузі діагностики газотурбінних двигунів, відповідно до теми дисертаційної роботи. Присутні науковці-викладачі задали питання, що до роботи, зробили критичні зауваження та взагалі оцінили роботу позитивно.

16110901

Роботі аспіранта дав позитивну характеристику науковий керівник к.т.н. доц. Павлишин М.М.

16110902

Аспірантка Щербань А.П. звітувала про дисертаційне дослідження, що до методу та імітаційної моделі контролю розряду акумуліторної батареї безпілотного повітряного судна. В доповіді аспірантка визначила об’єкт та предмет досліджень, мету досліджень, задачі, які неохідно вирішити. Презентувала окремі глави роботи. Дала перелік опробацій на конференціях та публікацій

16110903

Присутні задали запитання, прийняли участь в обговоренні роботи

16110904

Зробили критичні зауваження та дали позитивну оцінку роботи.

16110905

Роботі аспірантки дав позитивну характеристику науковий керівник д.т.н. проф. Ларін В.Ю.