Засідання кафедри ІВТ відбудеться 14.12.16 о 16:30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Аналіз результатів другої атестації.
    М.М.Павлишин

  2. Затвердження графіків консультацій та приймання академзаборгованості.
    О.Ю.Года 

3. Поточні справи.