До уваги студентів 4 курсу!

РОЗКЛАД підготовки бакалаврських проектів (робіт) до захисту група ВМ-61-1

ПІБ студентаПІБ керівника бакалаврської роботи

ПІБ викладача
(попередній перегляд)
ПІБ рецензента
Грижак А.П.к.т.н.,доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
д.т.н., проф.
Шевченко К.Л
Маловічко Є.В.
(ДП)
к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Самарцев Ю.М.
 
Мошкун М.І.
(ДР)
к.т.н., доц. Синиця В.І.к.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Стаценко О.В.
Острожний М.М.к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Синиця В.І.
ст. викл.
Козир О.В.
Панасенко М.Г.
(ДП)
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Синиця В.І.
ст. викл.
Козир О.В.
Петренко В.С.к.т.н., доц.
Синиця В.І.
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Шумков Ю.С.
Садик Неллі Амерк.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Добролюбова М.В.

Презентація дипломних робіт на засіданні кафедри 10.06.2020
12.00

Попередній перегляд 09.06.2020

Затвердження у зав.каф. -11.06.2020

Рецензування- 12.06-14.06.20

Захист ДП– 16.06.2020 14.00

УВ А Г А!

09.06.2020 – попередній перегляд – висилається електронна версія ДП(ДР) + відгук керівника (підписаний)

10.06.2020 – презентація ДП на засіданні кафедри – висилається електронна версія ДП(ДР), відгук керівника + результати попереднього перегляду. Після презентації вислати електронну версію на перевірку з плагіату ст. викл. Морозовій М.М.

11.06.2020 – роздрукований ДП(ДР) + графічні матеріали + підписаний відгук керівника + залікова книжка. Принести в каб.334-18 з 11.00 до 12.00 на підпис зав.кафедри. Іногороднім вислати «Новою поштою» на адресу: п/в 327 Юрокіна Ольга Василівна, тлф. 098-526-77-47.

12.06 -14.06.2020 – отримання рецензії.

15.06.2020 – занести підписану рецензію в каб. 334-18 з 11.00 до 12.00.

Ця фраза обов’язково повинна бути в рецензії та відгуку:

 Присудити Іванову І.П. ступінь бакалавра і присвоїти кваліфікацію бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».