Вартість начання на 2020/2021 рік

Назва спеціальності Денна (очна) форма навчання Заочна форма навчання
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 600 грн/ рік 10 600 грн/рік
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 18 900 грн/ рік 10 600 грн/ рік

До уваги бажаючих вступати на другий (магістерський) рівень освіти!!!

Якщо бажаєш продовжити свое навчання після отримання диплома бакалавра, або змінити фах – тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 12 травня до 05 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Не зволікай! Реєстрація вже почалася!!! Обирай майбутнє!

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році скасовано. Для вступу до магістратури необхідно скласти ЄВІ або ЄФВВ (для вступу на спеціальність 081 Право) та фахове вступне випробування відповідно до обраної освітньої програми. Нагадуємо, що реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ (для вступу на спеціальність 081 Право) триває з 12 травня до 05 червня.

over the counter pills for premature ejaculation alpha q male enhancement formula top natural n utruients for male enhancement walgreens sell ezen pills for erections spectrum cbd gummies for sex healthy life brand male enhancement blue or red pill xtreme natural male enhancement sexual support erectile dysfunction pills does viagra help venous leak hentai drug cure sex drive store will extenze make me last longer walgreen male enhancement pills how does extenze liquid work does viagra help wit premature ejaculation better erections without pills blue male enhancement pills bona male performance enhancer review supplements for running and weight loss dr oz weight loss pills reviews weight loss acv gummies carma weight loss pills weight loss supplement programs supplements and vitamins for weight loss weight loss pills with caffeine not fda approved trinity keto gummies cost crash weight loss supplement plus weight loss pills pure super green coffee bean extract weight loss supplement reviews lysozene as a weight loss supplement do purekana cbd gummies work spring valley cbd gummies review manufacturing cbd products in arizona uncommon apothecary cbd gummies square and cbd products best cbd products on market cbd gummies thc content can you pass a drug test with cbd products review of smilz cbd gummies is cbd proven to help pain