Звіти аспірантів 3-го року навчання 09.11.2016

Науково-викладацький склад кафедри заслухав звіти аспірантів 3-го року навчання Суткового О.О. та Щербань А.П.

16110900

Аспірант Сутковий О.О. доповів про результати досліджень в галузі діагностики газотурбінних двигунів, відповідно до теми дисертаційної роботи. Присутні науковці-викладачі задали питання, що до роботи, зробили критичні зауваження та взагалі оцінили роботу позитивно.

16110901

Роботі аспіранта дав позитивну характеристику науковий керівник к.т.н. доц. Павлишин М.М.

16110902

Аспірантка Щербань А.П. звітувала про дисертаційне дослідження, що до методу та імітаційної моделі контролю розряду акумуліторної батареї безпілотного повітряного судна. В доповіді аспірантка визначила об’єкт та предмет досліджень, мету досліджень, задачі, які неохідно вирішити. Презентувала окремі глави роботи. Дала перелік опробацій на конференціях та публікацій

16110903

Присутні задали запитання, прийняли участь в обговоренні роботи

16110904

Зробили критичні зауваження та дали позитивну оцінку роботи.

16110905

Роботі аспірантки дав позитивну характеристику науковий керівник д.т.н. проф. Ларін В.Ю.

Звіти аспірантів 3-го року навчання 02.11.2016

Науково-викладацький склад кафедри заслухав звіти аспірантів 3-го року навчання Крупп О.О. та Авер’янова В.В.

16110200

Аспірант Крупп О.О. доповів про результати досліджень дисертаційної роботи на тему “Інформаційно-метрологічнев галузі діагностики газотурбінних двигунів, відповідно до теми дисертаційної роботи. Присутні науковці-викладачі задали питання, що до роботи, зробили критичні зауваження та взагалі оцінили роботу позитивно.

16110201

Роботі аспіранта дав позитивну характеристику науковий керівник к.т.н. доц. Павлишин М.М.

Асистентка кафедри Кравченко А.А. інформувала викладачів кафедри, щодо формування інформаціних ресурсів кафедри на сторінках internet-сайтів

16110202

Аспірантка кафедри Щербань А.П. дала роз’яснення, що до реєстрації викладачів в системі визначення рейтингу

16110203

День першокусника НТУУ “КПІ ім. Сікорського”

img_9956

Цього року сім’ю київських політехніків поповнили понад чотири тисячі юнаків і дівчат з усіх усюд України та з інших країн. Вищу освіту вони здобуватимуть на 19 факультетах і в 7 інститутах університету. 31 серпня вони зібралися на Площі знань університету.