Засідання кафедри ІВТ відбудеться 07.12.16 о 16:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Хід дипломного проектування спеціалістів.                                    Шантирь С.В., Мотін М.М., Года О.Ю.

     На засідання запрошуються для звіту

ст. Горбік Р.А., Харько О.Ф.    

2.Календарний план виконання дипломного проекту (роботи).

Синицький О.П.

 3.Виконання плану методичної роботи кафедри. 

Шведова В.В. 

4.Розміщення результатів другої атестації в кампусі.
Синиця В.І.

 5.Поточні справи.

Засідання кафедри ІВТ відбудеться 23.11.16 о 16:00

Порядок денний:

 1. Звіти викладачів кафедри з наукової роботи за 2016 рік  ***До звіту у письмовій формі надати відомості щодо:
  – НДР;
  – монографії, навчальні посібники;
  – електронні видання, дистанційні курси,
  методичні матеріали тощо;
  – керівництво студентськими науковими
  роботами, конкурси, олімпіади, гуртки;
  – охоронні документи (подані заявки, отримані
  свідоцтва;
  – статті (з них – фахові та з реєстарцією в
  науковометричних базах);
  – доповіді на конференціях;
  – статті та доповіді зі студентами.
 2. Виконання плану з профорієнтаційної роботи кафедри. Пропозиції з удосконалення плану.                 Шантир С.В.
 3. Поточні справи

НТУУ “КПІ” – Ярмарок вакансій 10.11.2016

В холі корпусу 28 НТУУ “КПІ” пройшов традиційний для цього часу Ярмарок вакансій

16111000

В заході прийняли участь підприємства різних галузей – телекомунікацій, IT-технологій, поліграфії та видавничої справи, технічних галузей

16111001

Серед роботодавців такі відомі фірми як, Samsung, HUAWEI, Ecosoft, GlobalLogic та інші

16111002

Представники компаній ознаймили студентів з вакансіями, умовами праці, можливостями кар’єрного росту