До уваги студентів 4 курсу!

РОЗКЛАД підготовки бакалаврських проектів (робіт) до захисту група ВМ-61-1

ПІБ студентаПІБ керівника бакалаврської роботи

ПІБ викладача
(попередній перегляд)
ПІБ рецензента
Грижак А.П.к.т.н.,доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
д.т.н., проф.
Шевченко К.Л
Маловічко Є.В.
(ДП)
к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Самарцев Ю.М.
 
Мошкун М.І.
(ДР)
к.т.н., доц. Синиця В.І.к.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Стаценко О.В.
Острожний М.М.к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Синиця В.І.
ст. викл.
Козир О.В.
Панасенко М.Г.
(ДП)
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Синиця В.І.
ст. викл.
Козир О.В.
Петренко В.С.к.т.н., доц.
Синиця В.І.
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Шумков Ю.С.
Садик Неллі Амерк.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Добролюбова М.В.

Презентація дипломних робіт на засіданні кафедри 10.06.2020
12.00

Попередній перегляд 09.06.2020

Затвердження у зав.каф. -11.06.2020

Рецензування- 12.06-14.06.20

Захист ДП– 16.06.2020 14.00

УВ А Г А!

09.06.2020 – попередній перегляд – висилається електронна версія ДП(ДР) + відгук керівника (підписаний)

10.06.2020 – презентація ДП на засіданні кафедри — висилається електронна версія ДП(ДР), відгук керівника + результати попереднього перегляду. Після презентації вислати електронну версію на перевірку з плагіату ст. викл. Морозовій М.М.

11.06.2020 – роздрукований ДП(ДР) + графічні матеріали + підписаний відгук керівника + залікова книжка. Принести в каб.334-18 з 11.00 до 12.00 на підпис зав.кафедри. Іногороднім вислати «Новою поштою» на адресу: п/в 327 Юрокіна Ольга Василівна, тлф. 098-526-77-47.

12.06 -14.06.2020 – отримання рецензії.

15.06.2020 – занести підписану рецензію в каб. 334-18 з 11.00 до 12.00.

Ця фраза обов’язково повинна бути в рецензії та відгуку:

 Присудити Іванову І.П. ступінь бакалавра і присвоїти кваліфікацію бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!!!

Вітаємо студентів 5 курсу та їх наукових керівників:

  • Калюжну Віолету Вадимівну та її наукового керівника Павлішина Миколу Михайловича з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»!!!!
  • Сухорукову Олександру Євгенівну та її наукового керівника Єременко Володимира Станіславовича з участю у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Ви — гордість нашої кафедри і майбутнє української науки. Так тримати!

drugs and supplements does male enhancement pills really work Top 6 Best Male Enhancement Pills ask men top sex pills Male Sexual Enhancement Methods: Improve Sexual Performance are male enhancements drugs safe CBD: Mechanism of Action and Health Benefits cbd for depression anxiety reviews RESOURCES resources male enhancement reviews Erectile Dysfunction: Treatment & Home Care yellow pills volume 2 Penile Enhancement: The Important Factor for Sexual Satisfaction where to buy male enhancement pills health promotion services information male enhancement reviews mens health penis enlargement review Health Benefits Of Sexual Intercourse best male enhancement drug to get hard fast Premature Ejaculation (PE): Causes, Symptoms & Treatment naturally huge male enhancement pills Erectile Dysfunction: Treatment & Home Care yellow pills volume 2 Top 6 Best Male Enhancement Pills ask men top sex pills 10 Things That Could Be Causing Erectile Dysfunction sizevitrexx male enhancement pills mens health penis enlargement review What Male Enhancement Pills Can Do For You? can viagra help with Viagra, Cialis, Levitra, and Stendra: Which Should You Choose? what is sex like on ed pills 10 Things That Could Be Causing Erectile Dysfunction sizevitrexx male enhancement pills Penis Enlargement: How to Make an Adult Penis Bigger? what happens if you stop taking male enhancement pills Can CBD Really Improve Your Sex Life? do viagra pills have an expiration date