Про вступ 2017

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Вступ на 5 курс (магістратура)

Офіційні документи

Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»rule-2017

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 році.

Перелік конкурсних предметів, спеціальностей, груп спеціалізацій та вагових коефіцієнтів

bl-26-02-17-1

bl-26-02-17-2

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського admission-comettee-2017

Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», її склад, принципи та засади роботи.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році rule-5-2017

Всі правові положення та нормативні засади вступу на 5 курс та на основі диплому «молодшого спеціаліста» — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.

Положення про випускників системи довузівської підготовки rule-fdp-2017

Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році umovy-2017

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році umovy-dodatok-4

Правила прийому до ІСЗЗІ у 2017 році rule_ISZZI2017