ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ІВТ відбудеться 17 січня 2018 р. о 12.00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 17 січня 2018 року о 12:00 відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз ходу екзаменаційної сесії.

Куратори груп,
Павлишин М.М.

2. Затвердження тем бакалаврських робіт
та магістерських дисертацій.

3. Поточні справи.

Зав.кафедри ІВТ Н.А.Яремчук

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ІВТ відбудеться 10 січня 2017 р. о 15.00

 

ЗАСІДАННЯ  КАФЕДРИ  ІВТ

               відбудеться  10 січня 2017 р.

                           о 15.00

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  1. Обговорення плану модернізації лабораторних робіт за курсом «Технічна механіка».

                                                     М.М.Павлишин

 2. Підготовка до проведення практики.

                                                   А.П.Щербань

 3. Поточні справи.      

 

    Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук