Інформація для магістрів 6 курсу! Перевірка на плагіат

Для завантаження у базу КПІ (перевірка на ознаки плагіату за допомогою системи
Unicheck) ваших магістерських дисертацій (МД) прошу сформувати інформацію в
одному (!) файлі, з розширенням .doc , що має назву, яка складається з вашого
прізвища англ. наступним чином, для прикладу: Morozova_magistr_2018_2.doc
У файл розміщувати наступні складові:
1. Титульна сторінка, на якій лише (!) назва МД, ПІБ виконавця, ПІБ керівника МД

2.РЕФЕРАТ

3. ABSTRACT

4. ЗМІСТ

5. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І СИМВОЛІВ (за
наявності)

6. ВСТУП

7. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ (за наявності)

8.ВИСНОВКИ

Надіслати ваші файли на мейл: mariia5178@gmail.com