Мокійчук Валентин Михайлович

МокійчукАвтор більше 50 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, 16 дистанційних курсів з дисциплін «Вимірювальні прилади», «Системи розпізнавання образів», «Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки», співавтор дистанційного курсу «Мікроконтролери (лабораторні роботи)». Основними напрямами наукової роботи є розробка та дослідження засобів вимірювання параметрів електромагнітних полів; швидкості швидко летючих тіл; температур та теплових потоків; концентрації озону; витрат газу; керованих кодом мір опору; віртуальних лабораторних стендів і приладів для дистанційних курсів. Приймав участь у виконанні більше 14 держбюджетних та госпдоговірних тем, що виконувались на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки, в 3-х з них у якості відповідального виконавця. На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки викладає дисципліни: освітнього рівня бакалавр – «Вимірювальні прилади»; освітнього рівня магістр та спеціаліст – «Системи розпізнавання образів» та «Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки»; проводить підготовку студентів до захисту дипломних проектів (робіт) бакалаврів та спеціалістів, магістерських дисертацій.