Про кафедру

bg201

Наша Кафедра

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ “КПІ ім. І.Сікорського” (заснована в 1945 році) одна з провідних кафедр країни, що має багаторічний досвід з підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі розробки та експлуатації засобів експериментальної інформатики і метрології від вимірювальних засобів до найскладніших інформаційно-вимірювальних систем і вимірювально-обчислювальних комплексів, розробки вимірювальних каналів і інтелектуальних засобів вимірювальної техніки, автоматизованих систем керування та сертифікації продукції.

Метрологія це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності. Метрологія це наука, яка дозволяє одержувати кількісну та якісну інформацію шляхом досліджень. Підготовка проводиться на денну та заочну форму навчання. Для тих, хто за конкурсом не набрав достатньо балів, пропонується розпочати навчання на контрактній основі з можливістю перейти на бюджетне місце (при навчанні протягом двох семестрів без «трійок»). Після отримання диплома бакалавра студент може вступити на конкурсній основі на навчання до магістратури (при цьому враховуються успіхи в навчанні впродовж попередніх років – середній бал). Фахівець рівня магістра оволодіває спеціальними навичками та знаннями для виконання науково-дослідних, педагогічних, управлінських та інноваційних функцій і може продовжувати навчання в аспірантурі для захисту кандидатської дисертації.

Підготовка студентів

Відомо, що високий рівень та якість життя досягається через покращення якості продукту, що виробляється людиною. У свою чергу, покращення якості продукту здійснюється за рахунок використання новітніх наукових знань, втілених у певні технології.

Студенти кафедри одержують фундаментальну математичну, інженерну та фахову підготовку, оволодівають навичками професійного використання засобів обчислювальної техніки (від ПЕОМ до супер ЕОМ і обчислювальних мереж), на високому рівні володіють новітніми інформаційними технологіями.Студенти набувають знань з

  • метрології та засобів вимірювальної техніки;
  • електроніки, мікропроцесорної, вимірювальної та комп’ютерної техніки;
  • комп’ютерного моделювання об’єктів і процесів, ком’ютерного проектування технічних систем;
  • апаратних та програмних засобів дослідження об’єктів та систем;
  • основи розробки, виготовлення та використання вимірювальних засобів;
  • роботи з основними засобами комп’ютерної обробки інформації, розробки прикладного алгоритмічного та програмногозабезпечення комп’ютерних систем (Ms Office, FreeBSD, Pascal, Delphi, C/C++, C#, Java, мови Assembler, Mathematica Matlab, Math CAD, LAB View та інші).


В цьому році кафедра відзначила своє 70-річчя

Розвиток кафедри

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *