Про вступ 2020

У 2020 році приймаються сертифікати  2017, 2018, 2019 і 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років.

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Вступ на 5 курс (магістратура)

Офіційні документи

Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році.

Факультети та іститути Національного технічного університету України “Київського політехнічногогг інституту ім.І.Сікорського”http://pk.kpi.ua/faculty/

Перелік необхідних для вступу документів  http://pk.kpi.ua/contacts/

Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», її склад, принципи та засади роботи.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році

Всі правові положення та нормативні засади вступу на 5 курс та на основі диплому «молодшого спеціаліста» — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році umovy-2020

Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році umovy-dodatok-2

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році umovy-dodatok-4