Дистанційні ресурси

Дистанційне навчання є сучасною формою отримання знань із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, яка широко використовує комп’ютерні навчальні програми та передбачає поєднання самостійного засвоювання матеріалу курсу та активної on-line взаємодії з викладачем.

Кафедра ІВТ пропонує до уваги студентів ряд дистанційних курсів. Ознаймоитися з ними можна на сайті: http://moodle.ipo.kpi.ua.

 

Анотації до дистанційного курсу

«Вимірювальні прилади-2. Цифрові вимірювальні прилади. Контрольна робота. Тести»

(автор курсу:Ю.В. Бобков, к.т.н., доцент):

anot_ukr_CIP_MKR_2016

anot_rus_CIP_MKR_2016

anot_eng_CIP_MKR_2016