Шантир Сергій Валерійович

ШантирПонад 25-ти років присвятив викладацькій діяльності у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». Автор більше 140 публікацій, серед яких 8 авторських свідоцтв та патентів, 29 навчально –методичних видань та друковане навчальне видання. За час роботи на кафедрі є автором курсів лекцій, лабораторних робіт та практичних занять з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Вступ до теорії систем», «Програмне забезпечення інтелектуальних засобів вимірювальної техніки», «Програмування вимірювальних приладів», «Системи моніторингу та прогнозування», «Проектування систем моніторингу та програмування», «Вимірювальні системи», а також комплексу дистанційних курсів дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Системи моніторингу та прогнозування» та «Вимірювальні системи».
На теперішній час на кафедрі ІВТ викладає дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування», «Програмування вимірювальних приладів», «Вимірювальні системи» та «Системи моніторингу та прогнозування».
Має Подяку Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності» № 211 від 28 березня 2003 р.
Науково-інноваційна діяльність та здобутки в інших сферах діяльності
Напрямок науково-інноваційної діяльності – розробка комп’ютерних систем та компонентів – теоретичні основи аналізу, синтезу, підвищення ефективності та застосування інформаційно-вимірювальних систем моніторингу, діагностування та прогнозування стану технологічних процесів та об’єктів в різних предметних областях.

Науково-інноваційна діяльність та здобутки в інших сферах діяльності

Напрямок науково-інноваційної діяльності – розробка комп’ютерних систем та компонентів – теоретичні основи аналізу, синтезу, підвищення ефективності та застосування інформаційно-вимірювальних систем моніторингу, діагностування та прогнозування стану технологічних процесів та об’єктів в різних предметних областях.

По закінченні в 1980 році Київського політехнічного інституту за спеціальністю інформаційно-вимірювальна техніка, розпочав свою кар’єру  інженером-техноло­гом ланки метрології інтегральних схем ВО «Кристал» (м. Київ). З 1983 по 1997 роки обирався за конкурсом на посади молодшого наукового співробітника Конструкторського бюро «Шторм» при Київському політехнічному інституті, наукового співробітника інституту нових фізичних проблем АН УРСР, старшого наукового співробітника науково-дослідного сек­тора НТУУ «КПІ». З 1997 року займав посади науково-технічного директора ЗАО «Вібро-Щит» (м. Київ), директора підприємства «Вібра Лабораторія» (м. Київ, www.vibra.com.ua).

За цей час брав участь як відповідальний виконавець в 5-ти держбюджетних дослідно-конструкторських роботах та 3-х науково-дослідних роботах за державним замовленням. Здійснював керівництво проектом по створенню стаціонарної системи моніторингу вібраційного стану парових турбін електростанцій (держзамовлення, НВО «Веда», м. Київ), дослідно-конструкторською роботою «Модернізація апаратури контрольно-сигнальної ВВК-331» та дослідно-конструкторською роботою «Розробка апаратури контрольно-сигнальної ВВК-331М» за договорами між підприємством «Вібра Лабораторія» та ЗАО «Вібро-Щит» (м. Київ). Є автором розробки Комплексу контролю та моніторингу технічного стану машин та механізмів, серії портативних мікропроцесорних приладів вимірювання параметрів механічних коливань DMW 3350/3351 та оперативного моніторингу вібрації підшипника DMC 3352, а також, засобів VIBRA 4801/4802 для макетування та відладки програмних компонентів мікропроцесорних засобів на платформі Atmel серії AVR RISC-controller Atmega (підприємство «Вібра Лабораторія» м. Київ).