Матеріали науково-технічної конференції

1) Бабак В.П., Декуша Л.В., Ковтун С.І.  КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕТАЛОНУ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ 2)  Богачев І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ З МАЛОАПЕРТУРНИМИ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ 3) Воробйов Л.Й. ДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ІМПУЛЬСУ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ У КАЛОРИМЕТРІ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ 4) Волков С. Л., Кисельова О.І. DUAL-V ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ШТУЧНОГО ОБ’ЄКТУ 5) Квасніков В.П., Галицький В.А. МЕТОД БАЛАНСУВАННЯ РЕЗОНАТОРА ВІБРАЦІЙНОГО ГІРОСКОПУ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ 6) Граняк В.Ф., Кухарчук … Читати далі Матеріали науково-технічної конференції