Засідання кафедри ІВТ відбудеться 31.05.17 о 16:00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 31 травня 2017 року о 16:00  відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки атестації студентів.
Павлишин М.М.

2. Підготовка до конференції, присвяченої Дням науки.
Єременко В.С.

3. Звіт з проведення профорієнтаційної роботи.
Шантир С.В., Затока С.М.

4. Поточні справи

Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук

Аспірантура

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Програма вступного _спиту-2017

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Програма додаткового вступного _спиту-2017

Конференція “Дні науки 2017”

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ присвячена Дню Науки 2017

Щорічна Всеукраїнська науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів «Дні науки ФАКС» об’єднує декілька секцій технічного спрямування:

Секція 1 «Автоматизація експериментальних досліджень»

Секція 2 «Метрологія та вимірювальна техіка»

Секція 3 «Чутливі елементи, навігаційні системи, системи керування рухомими об’єктами та конструювання авіаційно- космічної техніки».

Матеріали для конференції у Секцію 2 «Метрологія та вимірювальна техніка» надсилати на електронну пошту:

days_of_science_ivt@ukr.net

Приклад оформлення матеріалів додається:

Приклад оформ_Дні науки

Приклад оформ_Дні науки