Шведова Вікторія Вікторівна

ШведоваАвтор більше 40 публікацій, зокрема є співавтором двох дистанційних курсів «Метрологія та вимірювання» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології») та «Основи метрології та вимірювальної техніки» (для студентів, які навчаються за спеціальністю «Системи управління і автоматика»); співавтор навчального посібника «Основи метрології та вимірювальної техніки» (в 2-х томах, автори: В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, С.А. Затока, Г.К. Бурченков, В.А. Стасевич, В.В. Шведова).
Сфера наукових зацікавлень та досліджень – інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці; методологічні підходи в області здійснення метрологічного нагляду; інформаційні технології в освітній роботі (дистанційне навчання, моніторинг систем автоматизованого тестування, дослідження в сфері педагогічних вимірювань). Брала усачть у виконанні 4-х держбюджетних тем, що виконувались на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки. В 2010 році захистила дисертацію на тему «Інформаційно-вимірювальне та алгоритмічне забезпечення моніторингу автоматизованих систем тестування в професійній освіті».
На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки викладає дисципліни освітнього рівня бакалавр: «Метрологія та вимірювання», «Основи контролю і технічної діагностики»; освітнього рівня магістр – «Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки» та «Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці»; проводить підготовку студентів до захисту бакалаврських та магістерських атестаційних робіт; виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою з навчально-методичної роботи.