Про вступ 2018

У 2018 році приймаються сертифікати  2018 року.

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціалістма)

Вступ на 5 курс (магістратура)

Офіційні документи

Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»rule-2018

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2018 році.

Факультети та іститути Національного технічного університету України “Київського політехнічногогг інституту ім.І.Сікорського”http://pk.kpi.ua/faculty/

Перелік необхідних для вступу документів  http://pk.kpi.ua/contacts/

Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», її склад, принципи та засади роботи.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році rule-5-2018

Всі правові положення та нормативні засади вступу на 5 курс та на основі диплому «молодшого спеціаліста» — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році umovy-2018

Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році umovy-dodatok-2

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році umovy-dodatok-4