Шведова Вікторія Вікторівна

ШведоваАвтор більше 40 публікацій, зокрема є співавтором двох дистанційних курсів «Метрологія та вимірювання» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології») та «Основи метрології та вимірювальної техніки» (для студентів, які навчаються за спеціальністю «Системи управління і автоматика»); співавтор навчального посібника «Основи метрології та вимірювальної техніки» (в 2-х томах, автори: В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, С.А. Затока, Г.К. Бурченков, В.А. Стасевич, В.В. Шведова).
Сфера наукових зацікавлень та досліджень – інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці; методологічні підходи в області здійснення метрологічного нагляду; інформаційні технології в освітній роботі (дистанційне навчання, моніторинг систем автоматизованого тестування, дослідження в сфері педагогічних вимірювань). Брала усачть у виконанні 4-х держбюджетних тем, що виконувались на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки. В 2010 році захистила дисертацію на тему «Інформаційно-вимірювальне та алгоритмічне забезпечення моніторингу автоматизованих систем тестування в професійній освіті».
На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки викладає дисципліни освітнього рівня бакалавр: «Метрологія та вимірювання», «Основи контролю і технічної діагностики»; освітнього рівня магістр – «Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки» та «Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці»; проводить підготовку студентів до захисту бакалаврських та магістерських атестаційних робіт; виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою з навчально-методичної роботи.

what foods help with erectile dysfunction male enhancement bigger near me foods oils for male enhancement how long to cure erectile dysfunction male natural enhancement techniques can a urologist treat erectile dysfunction CBD gummies sexual performance spectrum cbd gummies for ed reviews sizerect maximum strength male enhancement formula can you buy male enhancement pills over the counter cream to cure premature ejaculation ed pills online prescription big male enhancement reviews alpha male enhancement capsules best sexual enhancement pills in nigeria does wellbutrin help with erectile dysfunction new cbd products on the market mood gummies delta 9 earth md cbd gummies moon babies cbd gummies how long for cbd gummies to qork are cbd gummies over the counter white pill with blue dots for weight loss tom hanks weight loss pills how to take protein supplements for weight loss hcg supplements for weight loss summer keto and acv gummies reviews weight loss pills in pharmacy kelly clarkson weight loss supplements yogi apple cider vinegar gummies the magic weight loss pill book free download pro burn keto gummies reviews weight loss pills pharmacy extreme weight loss diet pills sugar to fiber supplement weight loss asking doctor for weight loss pills saffron weight loss supplement pros and cons of fda approved weight loss supplements unethical ads realted to weight loss supplements fire bullets weight loss pills