Студенту

До уваги магістрів-професійних!!!

До уваги магістрів 2 року навчання

X міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence. Integration. Reliability»

14 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Вимоги до тез:

  • тези подаються виключно англійською мовою;
  • тези повинні складати одну сторінку друкованого тексту;
  • Текст тез: шрифт “Times New Roman” (розмір кегля – 14), інтервал між рядками – одинарний, вирівнювання – за шириною, відступ першого рядка – 1,25 мм;
  • у тезах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх;
  • при виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ;
  • тези повинні відображати постановку задачі, проведену роботу, теоретичний або практичний результат;
  • роботи реферативного характеру до участі не допускаються;
  • тези, не представлені доповіддю, до друку не допускаються;
  • доповідь не більше 10 хвилин, презентація у Power Point 2003.

Тези та реєстраційну форму для участі у конференції потрібно подати у електронному вигляді до 15 березня 2017 року за адресою conference_faks@ukr.net

Участь – безкоштовна!

Тези доповідей приймаються на довільну тематику!

Додаткову інформацію, реєстраційну форму та зразки оформлення тез можна знайти за адресами:

Application

Example

IIR_Оголошення_2017

Увага студентам!!!

14.04.16 р. о 12.00 відбудеться перший тур Всеукраїнської олімпіади з метрологіїї, стандартизації і сертифікації.

Приклади тестових запитань для проведення Першого туру олімпіади з напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація» можна завантажити тут:

 комплект ТЗ для олімпіади

Результати проведення Першого туру олімпіади з напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація» можна переглянути тут:

Протокол.1 туру

vitamins that help with ed how many viagra pills were sold rhino 5k male enhancement black ant sex pills uk ed gummies for men common drugs for premature ejaculation herbs and dietary supplements for erectile dysfunction what is the best supplement for premature ejaculation male enhancement drugs in ghana uprise premium male enhancement pill reviews bull male enhancement fda do male enhancement pills make it bigger what vitamin helps male enhancement 69 male enhancement pill medications for erectile dysfunction natural cbd gummies for sex ads can collagen help erectile dysfunction roman male enhancement login miracle belly fat burner does anything really burn belly fat bmi weight loss supplement review of acv keto gummies food to burn fat belly goli apple cider vinegar gummies 120 count belly fat burning footds supplements to aid in weight loss at 59 years old review goli apple cider vinegar gummies consumer reports weight loss supplements burn belly fat in 1 day alginate weight loss supplement iron max keto gummies lipase amylase bromelain supplements weight loss reviews prosper cbd gummies trulieve cbd gummies best cbd gummies for pain and insomnia chalice farms cbd gummies how to make cbd thc gummies sisters cbd gummies cbd disolvable sleep tablets boxes can a 15 year old take cbd gummies