Теми дипломних робіт

теми та керівники дипломних проектів за напрямом  6.051001 “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

група ВВ-21:

 

 

ПІБ студента Тема дипломного проекту Керівник дипломного проекту
 
1. Горін Олексій Андрійович Система вимірювання частоти обертання промислових вентиляторів доц. Синиця В.І.
2. Гришанов Денис Юрійович Цифровий вимірювач частот  інфранизького діапазону ст.викл.Шантир С.В.
3. Замотайло Тетяна Віталіївна Підсистема вимірювання рівня завад  в  перетворювачах напруги постійного струму доц. Синицький О.П.
4. Камаралі Роман Вадимович Інтелектуальний частотомір доц. Павлишин М.М.
5. Катран Лілія В’ячеславівна

 

Інформаційно-вимірювальна система  параметрів води доц. Павлишин М.М.
6. Литвин Тетяна Володимирівна

 

Підсистема вимірювання вихідної напруги радіопередавачів доц. Синицький О.П.
7. Мазуренко Олесандр Васильович

 

Система вимірювання відстані за допомогою ультразвуку доц. Синиця В.І.
8. Носанчук Олена Юріївна

 

Інформаційно-вимірювальна система параметрів електричної мережі доц. Павлишин М.М.
9. Панчик Михайло Вікторович Статистичний вимірювач інтервалу часу ас. Года О.Ю.
10. Півторак Анастасія Ігорівна Приліжковий монітор кардіологічного комплексу відділення інтенсивної терапії ст.викл. Шантир С.В.
11. Семенов Віктор Євгенович Цифровий вольтметр діючих значень ст.викл. Затока С.А.
12. Туманов Олексій Юрійович Система вимірювання напруженості змінних магнітних полів доц. Синиця В.І.
13. Христенко Соф’я Костянтинівна Інформаційно-вимірювальна система параметрів промислової деревени доц. Павлишин М.М.

теми та керівники дипломних робіт група ВВ-21

ПІБ студента Тема дипломної роботи Керівник дипломної роботи
 
1. Коваль Максим Андрійович Віртуальна лабораторна робота з повірки електронного осцилографа ст.викл. Затока С.А.
2. Проскін Владислав Владиславович Методика визначення  показників якості програмних засобів проф. Яремчук Н.А.
3. Соколюк Аліса Олексіївна Комп’ютерний тренажер для метрологів ст.викл. Затока С.А.

Теми та керівники дипломних проектів група ВВ-22:

 

ПІБ студента Тема дипломного проекту Керівник дипломного проекту
 

 

1. Березніченко Вікторія Олександрівна Вимірювач щільності теплових потоків і температури ас. Года О.Ю.
2. Бокеєва Вікторія Вікторівна Інформаційно-вимірювальна система для досліджень функціонального стану головного мозку ст.викл.Шантир С.В.
3. Васінський Едуард Павлович Система адаптивного тестування проф. Яремчук Н.А.
4. Заговора Іван Васильович Система вимірювання і контролю вмісту пилу проф. Яремчук Н.А.
5. Золовкін Сергій Михайлович Мультиметр ас. Мотін М.М.
6. Лютий Вадим Анатолійович Підсистема вимірювання коефіціента амплітудної модуляції сигналів проф. Щербак Л.М.
7. Міняйло Дмитро Валерійович Ультразвуковий вимірювач відстані ас. Мотін М.М.
8. Назаренко Юлія Олегівна Система опрацювання даних тестування з використанням рандомізації проф. Яремчук Н.А.
9. Пахальчук Олег Віталійович Метеостанція з віддаленим доступом ас. Мотін М.М.
10. Пузанова Олександра Сергіївна Вимірювач високих напруг ас. Кравченко А.А.
11. Радчук Наталія Миколаївна Вимірювальна система модального аналізу елементів конструкції ст.викл.Шантир С.В.
12. Хіменко Марина Володимирівна Промислова інформаційно-вимірювальна система акустичних систем класу Hi-End ст.викл.Шантир С.В.
13. Хоменко Олександр Євгенійович Вимірювач напруги змінного струму ас. Кравченко А.А.
14. Фіцайло Гліб Юрійович Бездротова багатоканальна система вимірювання температурного поля адміністративної будівлі проф. Ларін В.Ю.

Теми та керівники дипломних робіт група ВВ-22:

 

 

ПІБ студента Тема дипломної роботи Керівник дипломної роботи
 

 

1. Лазуткін Андрій Володимирович Програма метрологічної атестації установки еквівалентного витискання ст.викл. Затока С.А.
maxiderm male enhancement reviews cbd gummies and sex ardent male enhancement pills kangaroo male enhancement revuew magnesium male enhancement pills how to grow penis will a cock ring help with erectile dysfunction male enhancement that work like viarga mantra to cure erectile dysfunction afib and ed pills best food belly fat burn burn belly fat without dieting rapidfit keto acv gummies flavonoids supplements weight loss does apple cider vinegar burn fat belly mushrooms supplements for weight loss when should you take goli apple cider vinegar gummies running to burn lower belly fat redwood supplement for weight loss fat burning meals for belly weight loss muscle building supplement spring valley apple cider vinegar gummies how many to take how to make homemade cannabis gummies are eagle hemp gummies legit prime max cbd gummies goldtop cbd gummies what are hemp seed gummies good for greenroads wellness cbd products cbd gummies fond du lac true bliss cbd gummies review delta 9 melatonin gummies 1 thc gummies sacred herb medicinals cbd pain stick high cbd best cbd beauty and skincare products price of smilz cbd gummies mayim bialik and cbd gummies uno cbd gummies for hair loss botanical farms cbd gummies for copd dissolve cbd gummy under tongue do cbd gummies cause constipation