Історія

Історична довідка

1945

Професор А. Д. Нестеренко, завідуючий відділом інституту електродинаміки АН УРСР, в 1945 році заснував і очолив в Київському політехнічному інституті кафедру електроприладобудування. Протягом перших десяти років свого існування кафедра виконувала науково-дослідні роботи по розробці вимірювальних пристроїв, які використовувалися для перевірки приладів, що виготовлялися на заводі «Точелектроприлад» (м. Київ), а також для перевірки високоточних приладів придбаних державою за кордоном.

1954

Кафедра почала підготовку фахівців за новою спеціальністю – електровимірювальна техніка.

1955

Кафедру очолив доцент П. П. Орнатський. Серед студентів того періоду, які активно займались науковими дослідженнями – сьогодні відомі фахівці, зокрема професори – Ю.О. Скрипник, С.Г. Таранов, Ю.М. Туз (завідуючий кафедрою автоматизації експериментальних досліджень ФАКС НТУУ «КПІ»), С.М. Маєвський , В.Д. Ціделко (завідуючий кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС НТУУ «КПІ») та інші.

Початок 60-х

Науково-дослідні роботи, які виконувалися кафедрою сформувалися в п’ять основних наукових напрямки:- цифрова фазометрія (проф. С.М. Маєвський);

– вимірювальні пристрої періодичного порівняння для високоточної індикації фазових кутів та інших цілей(проф. Ю.О. Скрипник);

– вимірювальні перетворювачі струмів та напруг і цифрові вольтметри діючих значень для широкого частотного діапазону (проф. Ю.М. Туз);

– інформаційно-вимірювальні системи, комплекси та фундаментально-вимірювальні перетворювачі(проф. В. Д. Ціделко);

– прилади і системи вимірювання характеристик випадкових сигналів та методологія вимірювання (проф. П. П. Орнатський).

1962

Кафедра електроприладобудування реорганізовано в нову кафедру – кафедру інформаційно-вимірювальної техніки.

1984

Кафедру інформаційно-вимірювальної техніки очолив д.т.н. професор В. Д. Ціделко.

1993

Науково-дослідна частина кафедри реорганізована в науково-дослідний інститут експериментальної інформатики і метрології (НДІ ЕІМ), який очолив професор В. Д. Ціделко. На кафедрі були розроблені унікальні системи для вимірювання кріогенних температур в системі «Токамак», при випробуванні ракетної техніки та турбін двигунів, вимірювальні комплекси для технологічних доводок підводних човнів, пересувна вібродіагностична лабораторія та ін..
order thc gummies online minnesota best cbd gummies for copd health benefits of cbd news chronic confections thc gummies sleep which cbd just cbd gummies 500 platinum hemp herb gummies review harmony life cbd gummies cbd cbn sleep are cbd gummies proven bio gold cbd gummies to quit smoking mr kush vip cbd gummies cbd gummies cherry cbd dosage calculator gummies anti erection pills after circumcision true vitality male enhancement gummies libido max pink pills reviews super max male enhancement shark tank best supplements to increase male libido and sex drive cbd gummies work for erectile dysfunction gnc best selling male enhancement endurolast male enhancement support super max male enhancement reviews what oil helps with premature ejaculation joyce meyer weight loss supplements reviews for pro health keto acv gummies how to burn fat in the belly keto friendly gummy candy natural vitamins and supplements forum weight loss pure apple cider vinegar gummies review belly burning fat slim life evolution keto gummies reviews belly fat burner shakes side effects of herbal weight loss supplements supplements good for weight loss did kelly clarkson really use speedy keto acv gummies best adaptogen supplements for weight loss does exercise bike burn belly fat is hula hooping good for burning belly fat goli apple cider vinegar gummies details