Конференції

VIII міжнародна конференція студентів та молодих вчених 20 квітня 2015 р.
20 квітня 2015 року відбулася VIII міжнародна конференція студентів та молодих учених “ІНТЕЛЕКТ. ІНТЕГРАЦІЯ. НАДІЙНІСТЬ”. Зі збіркою тез конференції можна ознайомитися тут:sbornik_FAKS2015_6

 

X Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

X Міжнародна науково-технічна конференція
“Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання
авіаційно-космічної техніки”
16 – 17 квітня 2015 року
Київ, Україна

Реєстрація учасників:

15 квітня, середа 2015 року, 10:00 – 16:00, ауд. 203,  корпус № 28.

16 квітня, четвер 2015 року,  9:00 – 10:00, зал №1 бібліотеки НТУУ «КПІ».

Пленарні доповіді:

16 квітня, четвер 2015 року, 10:00 – 13:00, зал №1 бібліотеки НТУУ «КПІ».

Секція «Авіація та космонавтика»

16 квітня,     четвер 2015 року, 14:00 – 18:00, зал № 4 бібліотеки НТУУ «КПІ».

17 квітня, п’ятниця 2015 року,   9:00 – 17:00, зал №1 бібліотеки НТУУ «КПІ».

Секція «Прилади і системи навігації та керування»

16 квітня,     четвер 2015 року, 14:00 – 18:00, зал №1  бібліотеки НТУУ «КПІ».

17 квітня, п’ятниця 2015 року,   9:00 – 17:00, зал №12 бібліотеки НТУУ «КПІ».

Секція «Інформаційні технології»

16 квітня,     четвер 2015 року, 14:00 – 18:00, ауд. 214,  корпус № 18.

17 квітня, п’ятниця 2015 року,   9:00 – 17:00, ауд. 333-б,  корпус № 18.

Закриття конференції:

17 квітня, п’ятниця 2015 року, 17:00 – 18:00, зал №12 бібліотеки НТУУ «КПІ».

all natural male enhancement gummies cbd gummies for penis enlargement hard erection on demand herbal male erection pills animale male enhancement in usa herbal erection pills uk safe pills to take for long sex 100 percent natural male enhancement pills male enhancement products sold in stores natural alternative for viagra v10 plus male enhancement reviews trulife weight loss pills pump burn and acv gummies what is rm3 weight loss pill most dangerous weight loss pills best metabolism pills for weight loss does oprah endorse apple cider vinegar gummies shark tank keto acv gummies shark tank update top 10 keto acv gummies cbd juul benefits maximum cbd gummies does cbd get rid of weed anxiety cbd vegan gummy bears can you take cbd gummies on a plane to mexico they all cbd products best gummy cbd for pain nano cbd spray sleep 120 cannabis brands gummies can cbd cause joint pain cbd for anxiety mclean how long do delta 9 gummies stay in urine cbd gummies in utah cbd for post surgery pain delta 9 gummies gas station best cbd anxiety gummies relieve me cbd pain stick owe uself hemp gummies prices on cbd products cbd gummies st cloud mn how many mg of cbd to take for chronic pain green haze cbd gummy