Затока Світлана Анатоліївна

ЗатокаАвтор більше 50 публікацій, зокрема є співавтором чотирьох дистанційних курсів «Метрологія та вимірювання» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»), «Основи метрології та вимірювальної техніки» (для студентів, які навчаються за спеціальністю «Системи управління і автоматика»). «Методи та засоби вимірювань» (автори Г.К.Бурченков, С.А.Затока), «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки»; співавтор навчального посібника «Основи метрології та вимірювальної техніки» (в 2-х томах, автори: В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, С.А. Затока, Г.К. Бурченков, В.А. Стасевич, В.В. Шведова),
Сфера наукових зацікавлень та досліджень – інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці; методологічні підходи в області здійснення метрологічного нагляду; інформаційні технології в освітній роботі (дистанційне навчання, моніторинг систем автоматизованого тестування, дослідження в сфері педагогічних вимірювань).
На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки викладає дисципліни освітнього рівня бакалавр: «Метрологія та вимірювання», «Методи та засоби вимірювань», «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки»; проводить підготовку студентів до захисту бакалаврських робіт і дипломних робіт спеціалістів; виконує обов’язки куратора груп четвертого курсу.

duramax gel male performance enhancer help i have no sex drive what is extenze male enhancement vimax male enhancement pills online in usa duraflex male enhancement ingredients after sex pills in ghana can core work help with sexual performance how to use viagra pills invigorate male enhancement review tampon vs male enhancement dan bilzerian male enhancement drugs that can enhance sexual performance the beast male enhancement natural hearbs that help sex drive pills for erection do male enhancement supplements really work water pills weight loss how much duromine weight loss pills 15 mg 30mg available keto pro diet keto advanced weight loss pills side effects mini pill pcos weight loss prescription weight loss pills results raspberry ketone lean advanced fat weight loss slimming diet pills does apple cider vinegar gummies break a fast forskolin pills for weight loss cbd productos de belleza cannabis gummy worms recipe cbd and cbg for anxiety diamond cbd gummies test cbd gummies men proper hemp gummies review buy bulk cbd products thc gummies kanha green ape naturals cbd gummies mailing products with cbd to usa honey cbd products are cbd gummies effective on blood sugar levels cbd gummies for arthiritis cbd gummies harmful effects cbd products in missouri golden bee cbd gummies