Студентські конференції

XI Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнологія, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XI-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”, яка відбудеться 13 – 14 квітня 2017 року в Національному технічному університеті України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, молоді вчені, аспіранти, студенти. На конференції будуть працювати наступні секції:

· Авіа- та ракетобудування

· Системи навігації та керування

· Інформаційні технології

· Метрологія та вимірювальна техніка

З детальнішою інформацією Ви можете ознайомитись у вкладеному файлі.

XIX науково-технічна конференція студентів та молодих учених “ГІРОТЕХНОЛОГІЇ, НАВІГАЦІЯ, КЕРУВАННЯ РУХОМ ТА КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ 2016”

Збірник тез доповідей: Тези доповідей_2016

 

V  Международная научная конференция МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016 (25-27 мая 2016, г. Киев)

25-27 мая 2016 года в Институте проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, г. Киев, состоится пятая научная конференция «Моделирование-2016», посвященная 100-летию со дня рождения академика НАН Украины Г.Е. Пухова и 35-летию со дня основания ИПМЭ им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В рамках конференции рассматриваются современные проблемы математического и компьютерного моделирования. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает пленарные доклады ведущих ученых в области моделирования и секционные доклады по тематическим направлениям конференции. Рабочими языками конференции являются английский, русский. Труды конференции будут изданы до начала конференции. Правила оформления и шаблон для текстового редактора MS WORD находятся на сайте конференции.

КОНЕЧНЫЕ ДАТЫ

Заявка на участие, текст доклада: 10.04.2016

Уведомление о принятии доклада: 25.04.2016

Оплата оргвзноса: 01.05.2016

Начало конференции: 25.05.2016

Подробная, информация и регистрация для участия проводится через сайт конференцииhttp://www.ipme.kiev.ua/rus/conference/pukhov100.htm

 

13-й Міжнародний науково-технічний семінар “Неопределенность измерения: научные, прикладные,  нормативные и методические аспекты”

Додаткова інформація про 13-й Міжнародний науково-технічний семінар “Неопределенность измерения: научные, прикладные,  нормативные и методические аспекты”

Інформаційний лист: Інформаційний лист UM-2016

Заявка: Заявка 2016

Правила оформлення: правила оформлення 2016

extenze the original male enhancement tablets quick fix for erectile dysfunction maximum power xl male enhancement reviews where can i buy a rhino pill elite xtreme male enhancement maca coffee male enhancement do vitamins help sexual performance show me the viagra pills does viagra help with blood flow do any male enhancer really work are there injections to fix erectile dysfunction sustituto de la viagra natural magnum male enhancement pill near me man erection pills male sex libido enhancer alpharise male enhancement formula does spin bike burn belly fat apple cider vinegar gummies nutrition facts is treadmill good for burning belly fat true weight weight loss supplement best pre workout supplement 2024 for weight loss keto weight loss gummy reviews number one selling weight loss supplement supplement juice for weight loss edible thc gummys versus smoking square care cbd gummies where to purchase cannabis infused gummies plus sour watermelon cbd gummies albuquerque john copeland cbd products hemp gummies reno nv safest delta 9 gummies total cbd gummies reviews is cbd product working uplift health brands cbd gummies benefits of thc cbd edibles harmony leaf cbd gummies price cbd gummies jackson ms orange cbd gummies nature boost premium cbd gummies what is in blue vibe cbd gummies