До уваги студентів 4 курсу!

РОЗКЛАД підготовки бакалаврських проектів (робіт) до захисту група ВМ-61-1

ПІБ студентаПІБ керівника бакалаврської роботи

ПІБ викладача
(попередній перегляд)
ПІБ рецензента
Грижак А.П.к.т.н.,доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
д.т.н., проф.
Шевченко К.Л
Маловічко Є.В.
(ДП)
к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Самарцев Ю.М.
 
Мошкун М.І.
(ДР)
к.т.н., доц. Синиця В.І.к.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Стаценко О.В.
Острожний М.М.к.т.н.,доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Синиця В.І.
ст. викл.
Козир О.В.
Панасенко М.Г.
(ДП)
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Синиця В.І.
ст. викл.
Козир О.В.
Петренко В.С.к.т.н., доц.
Синиця В.І.
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Шумков Ю.С.
Садик Неллі Амерк.т.н., доц.
Мокійчук В.М.
к.т.н., доц.
Павлишин М.М.
к.т.н., доц.
Добролюбова М.В.

Презентація дипломних робіт на засіданні кафедри 10.06.2020
12.00

Попередній перегляд 09.06.2020

Затвердження у зав.каф. -11.06.2020

Рецензування- 12.06-14.06.20

Захист ДП– 16.06.2020 14.00

УВ А Г А!

09.06.2020 – попередній перегляд – висилається електронна версія ДП(ДР) + відгук керівника (підписаний)

10.06.2020 – презентація ДП на засіданні кафедри – висилається електронна версія ДП(ДР), відгук керівника + результати попереднього перегляду. Після презентації вислати електронну версію на перевірку з плагіату ст. викл. Морозовій М.М.

11.06.2020 – роздрукований ДП(ДР) + графічні матеріали + підписаний відгук керівника + залікова книжка. Принести в каб.334-18 з 11.00 до 12.00 на підпис зав.кафедри. Іногороднім вислати «Новою поштою» на адресу: п/в 327 Юрокіна Ольга Василівна, тлф. 098-526-77-47.

12.06 -14.06.2020 – отримання рецензії.

15.06.2020 – занести підписану рецензію в каб. 334-18 з 11.00 до 12.00.

Ця фраза обов’язково повинна бути в рецензії та відгуку:

 Присудити Іванову І.П. ступінь бакалавра і присвоїти кваліфікацію бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!!!

Вітаємо студентів 5 курсу та їх наукових керівників:

  • Калюжну Віолету Вадимівну та її наукового керівника Павлішина Миколу Михайловича з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”!!!!
  • Сухорукову Олександру Євгенівну та її наукового керівника Єременко Володимира Станіславовича з участю у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

Ви – гордість нашої кафедри і майбутнє української науки. Так тримати!

top 10 best male enhancement pills best long lasting sex pills do sex pills work generic viagra bonus pills erectus maximus male enhancement pills how to treat premature ejaculation in kenya male enhancement pills increase size over the counter pelican cbd gummies for ed does beet powder help erectile dysfunction rx male enhancement pills once a day tablet for natural male enhancement male enhancement best male enhancer natural belly fat burner foods supplements for perimenopause weight loss best ketogenic supplements for weight loss adele weight loss supplement do the fat burning gummies really work how to burn belly fat in gym weight lifting exercise to burn belly fat best fruit that burn belly fat keto and acv gummies shark tank algarve keto gummies side effects does running a mile a day burn belly fat psyllium supplements weight loss cbd products in cave creek arizona how much cbd do you need to treat anxiety how many cbd gummies should i eat to get high cbd help with sleep and anxiety cbd and cbda benefits best cbd gummies for elderly cbd for horses anxiety thc gummy recipe easy memorial day hemp gummy sale lab quality cbd gummy tincture pain reduction cbd supreme cbd gummies all organic does cbd help pain in cancer patients shark tank boost cbd gummies do thc gummies give you dry mouth cbd benefits for muscles