Підготовчі курси

Підготовчі курси НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» 2015-2016 при ФАКС

Факультет авіаційних і космічних систем запрошує учнів 11 класів на підготовчі курси на яких проводиться підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу на технічні напрями навчання (математика, фізика, українська мова та література).

Випускники підготовчих курсів отримують додаткові бали до рейтингу при вступі до НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського».

Для запису на підготовчі курси потрібні:

  1. заява слухача;
  2. фото (3 х 4);
  3. ксерокопія першої та другої сторінок паспорта (або свідоцтва про народження).

Навчання платне.

Початок занять – жовтень.

Заняття проводяться:

  • по суботах з 10.00 до 16.00 раз на тиждень,
  • по суботах з 12.00 до 18.00 раз на тиждень,
  • в робочі дні з 16.10 до 18.20 три рази на тиждень.

Звертатись:

Київ, м.”Політехнічний інститут”, корпус 28 (вул. Боткіна 1), кімната 206 б, тел. 044-204-83-15, 095-435-53-50.

Прийом документів: понеділок-пятниця  (попередньо узгодити час).

Підготовчі курси НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» 2015-2016 при ФАКС – Ліцензія МОН України: Серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.

Деканат ФАКС

red male enhancement free trial how long does rhino 7 pill last gnc male performance enhancer home formulation for maximum male enhancement natural male enhancement herbal medicine drinks that help erectile dysfunction red boost powder reviews sex stamina pills name in usa best pills to take before sex premier medical male enhancement best natural way to help erectile dysfunction can abstinence cure premature ejaculation does foreplay help erectile dysfunction free viagra pills order how to stay erect longer pills natural male enhancement home remedies can moringa cure premature ejaculation alpha strike male enhancement gnc how can i cure my premature ejaculation does male enhancement extenze work prescription diet pills for fast weight loss healthy sense weight loss pills review are keto bhb gummies legit weight loss and muscle tone supplements contour weight loss pill how to take keto gummies to lose weight how to take ntx keto bhb gummies weight loss supplements plexus legal speed pills over counter for weight loss new weight loss pill commercial best fast weight loss pills reviews lexapro weight loss pills is cbd or cbd better for anxiety cbd gummies for ringing ears cbd for pain usa cbd gummies 25mg 5 count cbd pain doctors near me reviews for rejuvenate cbd gummies cookies thc gummies cbd herb good for pain