МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР І ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ІВТ відбудеться 14.06.17 о 14:00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 14червня 2017 року о 14:00  відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь щодо вимог по оформленню програм дисциплін та кредитних модулів.
Шведова В.В.

2. Відбір магістерських дисертацій для участі в конкурсі стартап-проектів.

3. Поточні справи

Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук

Засідання кафедри ІВТ відбудеться 07.06.17 о 16:00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 7 червня 2017 року о 16:00  відбудеться засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповіді магістрів за темами дисертацій.
Бугрєєв С.С.
Василевська Н.В.
Заблоцький А.Г.
Осінцева М.Б.
Покришов В.В.
Яремко Р.В.
Яремко Ю.В.

2. Стан виконання бакалаврських робіт.
Керівники

3. Конкурсні справи.


4. Поточні справи

Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук