науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена дню науки – 2017

Шановні викладачі, аспіранти та студенти кафедри ІВТ!

6-7 червня 2017 року на ФАКС проводитиметься науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки -2017. Матеріали конференції планується опублікувати у вигляді електронного збірника доповідей. Після відповідного рецензування матеріали доповідей будуть рекомендовані до публікації у поточних випусках журналів “Механіка гіроскопічних систем” та “Інформаційні системи, механіка та керування”, які включено до Переліку фахових видань та наукометричної бази Index COPERNICUS.

Збірник доповідей