Аспірантура

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Програма вступного _спиту-2017

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Програма додаткового вступного _спиту-2017