науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена дню науки – 2017

Шановні викладачі, аспіранти та студенти кафедри ІВТ!

6-7 червня 2017 року на ФАКС проводитиметься науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дню Науки -2017. Матеріали конференції планується опублікувати у вигляді електронного збірника доповідей. Після відповідного рецензування матеріали доповідей будуть рекомендовані до публікації у поточних випусках журналів “Механіка гіроскопічних систем” та “Інформаційні системи, механіка та керування”, які включено до Переліку фахових видань та наукометричної бази Index COPERNICUS.

Збірник доповідей

Методичний семінар і засідання кафедри ІВТ відбудеться 21.06.17 о 14:00

Шановні викладачі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, 21 червня 2017 року о 14:00  відбудеться методичний семінар і засідання кафедри

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Організація роботи кафедри в 2017-18 навч.році.
Яремчук Н.А.

2. Затвердження планів роботи кафедри за напрямами:

– методична робота – Шведова В.В.;

– наукова робота – Єременко В.С.

– виховна робота – Павлишин М.М.

3. Поточні справи

Зав.кафедри ІВТ                       Н.А.Яремчук

XI Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнологія, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки” 2017

XI Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнологія, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки” 2017

XI Міжнародна науково-технічна конференція “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки” відбулася 14 квітня 2017 року в читальних залах бібліотеки Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

На конференції працювали наступні секції:

  • Авіа- та ракетобудування (секція 1)
  • Системи навігації та керування (секція 2)
  • Інформаційні технології (секція 3)
  • Метрологія та вимірювальна техніка (секція 4)

Збірка доповідей конференції складається з 4 частин.

Ч4_Гіро-2017