МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДП для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та критерії оцінювання дипломних проектів /робіт спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Спеціалізація: «Метрологія та вимірювальна техніка»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДП для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та критерії оцінювання дипломних проектів /робіт спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Спеціалізація: «Метрологія та вимірювальна техніка» метод.рекомендації1   метод.рекомендації2